بازی های سبک هک و اسلش(نهایت هیجان)

زمانی که برای نخستین بار صنعتی متولد شد و نام آن را صنعت بازی و بازی سازی نهادند، زمانی که نخستین بازی‌ها و کنسول‌های این صنعت روانۀ بازار شدند، همگان به این موضوع پی بردند که با یک صنعت بزرگ و گسترده که روز به روز با افکار بلند پروازانه در حال پیشرفت است، طرف هستند. تصویری که امروزه از صنعت بازی سازی می‌بینید را با دو دهۀ پیش مقایسه کنید و ببینید که صنعت محبوبتان در طی این مدت به مقدار صد سال پیشرفته‌تر و از همه مهم‌تر همه گیرتر شده است.

.

ادامه خواندن “بازی های سبک هک و اسلش(نهایت هیجان)”